Marknader

Det mesta av vårt virke förädlas hos köparna till bland annat paneler, limfog. "gör-det-självvirke" och möbelvirke. Fuktkvoten anpassar vi till vad köparen önskar och önskemålen varierar mellan 8 och 18 %. 76 % av våra sågade trävaror exporteras och 2016 var respektive lands andel följande:

Sverige   20 %
Tyskland  12 %
Egypten 15 %
Storbritannien 8 %
Österrike 9 %
Spanien    9 %
Japan 16 %
Polen 4 %
Tjeckien 1 %
Italien 1 %
Saudi Arabien 1%
Övriga: Kina, Frankrike, Nederländerna.