En modern specialsåg för kortlängder i furu och gran

Välkommen till ELE Sågverk

ELE Sågverk tillverkar korta längder i trädslagen furu och gran. Andelen furu är cirka 30 %. Huvuddelen av produktionen är klena dimensioner och den grövsta dimensionen vi tillverkar är 75x150 mm.

Sågverkets kapacitet är ca 45 000 m³ sågade och justerade trävaror.

På timmersorteringen sorteras råvaran avseende trädslag och kvalité. Stockarna vänds i timmersorteringen, vilket garanterar att fiberriktningen blir densamma.

Läs mer om företaget

Miljöhänsyn

Vår målsättning är att eftersträva en så hög och varaktig avkastning som möjligt utan att inkräkta på den miljömässiga hänsyn som förväntas av dagens lagar och certifieringssystem.

Läs mer >>