AB Ewald Larsson Eftr

AB Ewald Larsson Efterträdare (AB ELE) är moderbolag i en koncern med fyra helägda dotterbolag; ELE Trävaru AB, Hälsinge Fjäll- och Kusthus (AB Hälsingestugor), ELE Fastigheter AB samt ELE Skog AB alla med säte i Kilafors, Bollnäs kommun. Koncernens verksamhet består av att:
• Köpa, äga och förvalta fast och lös egendom inom skogs- och trävarubranschen.
• Driva sågverksverksamhet.
• Tillverka och sälja fjäll- och kusthus för fritidsbruk.

Styrelse för moderbolaget

Maria Liminga Björk
Ordförande
Skicka E-post

Lars Vidénros
Ordinarie ledamot
Skicka E-post

Dag Strandberg
Ordinarie ledamot
Skicka E-post

Carl Hellström
Suppleant
Skicka E-post