Affärsidé

ELE Trävaru AB är ett sågverksföretag som i rätt tid skall leverera en anpassad råvara till den träförädlade industrin.

Miljöpolicy

ELE Trävaru AB skall som köpare av skogsråvara och säljare av sågverksprodukter verka för att verksamheten bedrivs enligt PEFC´s och FSC®´s krav och intentioner. Fråga efter FSC® certifierade produkter.

ELE Trävaru AB accepterar inte virke från följande källor:
• Illegala avverkningar
• Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
• Skogar där höga bevarandevärden är hotade
• Genmanipulerade träd
• Naturskogar som avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig markanvändning