Historia

ELE står för Ewald Larssons Eftr., d.v.s. generationerna efter Ewald Larsson som 1909 började lägga grunden till skogs- och sågverksrörelsen. Skogsinnehavet, allt beläget i landskapet Hälsingland, uppgår idag till drygt 11.000 ha, varav man bedriver aktivt skogsbruk på 10.000 ha. Resterande areal , 1000 ha är impediment eller avsatt för naturvård. År 1910 ingick Ewald Larsson som delägare i en sågverksrörelse, som han 1920 helt övertog och drev till 1946. Sågen såldes då till Ljusne-Woxna AB, som fortsatte verksamheten med Ewald Larsson som VD till 1951, då driften upphörde.

Ewald Larsson började då planera för uppförande av ett nytt modernt ramsågverk. 1956 avled Ewald Larsson men hans sågverksplaner förverkligades och rörelsen drevs av andra generationens arvingar fram till 1974, då sågverket såldes.1981 påbörjades uppförandet av den specialsåg för kortlängder - ELE Trävaru AB - som nu drivs av den tredje generationen. Organisationen har idag följande utseende: