Kvalitet

Kontroller  sker fortlöpande på timmermottagning, timmersortering, i  sågen, torkarna, justerverket och slutligen i samband med leverans. Varje sorterad virkesbit förses med en kodsiffra som talar om vem som justerat just det virkesstycket. Vi lägger stor vikt vid att vår kvalitet skall vara densamma vid alla leveranser. Inom begreppet kvalitet  menar vi  också att kunden skall få varorna vid rätt tidpunkt.

Alla virkesbitar, utom VII-sort, förses i bägge ändar med vårt skeppningsmärke enligt följande:

= O/S
= O/S inkl. fallande kvinta
= O/S inkl. fallande kvinta samt utskott mixat
= Kvinta
= Utskott