Marknader

Det mesta av vårt virke förädlas hos köparna till bland annat paneler, limfog. "gör-det-självvirke" och möbelvirke. Fuktkvoten anpassar vi till vad köparen önskar och önskemålen varierar mellan 8 och 18 %. 75 % av våra sågade trävaror exporteras och 2018 var respektive lands andel följande:

Sverige   25 %
Tyskland  15 %
Egypten 13 %
Storbritannien 8 %
Österrike 7 %
Spanien  10 %
Japan 12 %
Polen 6 %
 Kina 2 %
Italien 1 %

Övriga: Kina, Nederländerna, Belgien, Tjeckien, Frankrike, Danmark.